Lunes, 20 de febrero de 2006
Publicado por EDUKADORA @ 20:28
Comentarios (0)  | Enviar
...remata co autoconvencemento de si lo s?, no vengo cando xa ? tarde para tomar decisi?ns m?is trascendentais, escap?uselle a valent?a, debeu marchar aquela vez que so?ou dous d?as enteiros (...). At?canlle os pensamentos, as ideas negras coma sombras en paredes brancas, escomeza a tortura. "?Onde est? o antidepresivo?" soa tan chic que lle quita seriedade, esto tam?n lle parece unha merda, a roda xira, xira a roda...
Comentarios