Mi?rcoles, 26 de julio de 2006
Publicado por EDUKADORA @ 21:18
Comentarios (0)  | Enviar
En doce versos falsos


1 A mi?do botas negras e o seu xesto
(abandonadas do corpo que as esixe)
2 na postura dun acto de violencia
(sen a expresi?n real do asasinato)
3 pousadas coma un signo
(de furia e de nostalxia)
4 na noite lostregada
(esva?ndose da morte sen imaxe)
5 eslu?da no refuxio
(doutra visi?n que medra)
6 da procesi?n de euforia
(sabendo que hai un drama elaborado)
7 na creaci?n volc?nica dun so?o
(coma orixe do desespero agudo)
8 na idea procreada
(dun par de botas negras)
9 que non entrar?a en min
(pola porta dun mundo que me invade)
10 sen o pru?do curioso
(que agora me traspasa)
11 cravado sen molestias nos meus ollos
(tan cegos coma o teu ?tero est?ril)
12 que van durmir o so?o que non sinto.
LOIS PEREIRO Poemas 1981/1991
Comentarios